top of page
DSC_7518 copy.jpg

צוות

 

מנכ"ל

גב' אווה חסון

מייל: eva@hava.org.il

מנהל פנימיה

מר דויד פרדזה

מייל: david.peradze@hava.org.il

 

מנהלת בית הספר

גב' ליליה רייכמן

מייל: lilia@hava.org.il

רכז נעל"ה ומנהל מרכז המוסיקה

מר סלבה קוזודוי

מייל: slava@hava.org.il

 

מנהל כספים

מר בוריס קצ'קו

מייל: boriska@hava.org.il

 

מנהלת פיתוח משאבים וקשרי חוץ

גב' ג'ודי סגל

מייל: jsegal@hava.org.il

Havat HaNoar HatZioni staff

את העמוד הזה קשה לנו מאוד לערוך.

חלפו יותר משנתיים מאז הלך מעימנו איש יקר מאוד- דניאל חיים ז"ל

במהלך כהונתו כמנכ"ל הכפר.

דני היה חוזה, חולם ומגשים. הוא ליווה את העשייה בחווה במשך 40 שנה,

כמדריך, כרכז, כמנהל פנימייה וכמנכ"ל. דני אהב את החניכים, ולימד אותם לאהוב את ישראל דרך הרגלים ואת תרבות ישראל דרך החגים, השירים, הריקודים וההתנדבות בחברה הישראלית.

אומרים- לכל אדם תחליף. לא נכון. כל אחד עולם ייחודי בפני עצמו אבל מחליפיו בתפקיד בהווה ובעתיד ישאו מאורו ויקחו השראה מדרכו.

יהיה זכרו ברוך!

bottom of page