top of page
46204169_969610416578460_624467442164301

מגמות

אנו מאמינים כי לימודי המוזיקה מעשירים את עולמו התרבותי של הילד ונותנים לו חשיפה לסגנונות מוזיקליים שונים. בחוות הנוער נפתחה מגמת המוזיקה כדי לפתח את היכולות של התלמידים שלנו בתחום.

 כדי להתקבל למגמה התלמיד נבחן על פי:

 • ידע תאורטי

 • רמת הביצוע בכלי נגינה או פיתוח קול

 • פוטנציאל האישי

 • רצינות ומוכנות להשקיע

 

לימודי המוזיקה כוללים:

​​הלימודים הם לקראת עשר יחידות בגרות במוזיקה.

 

מגמה תאורטית

תכנית הלימודים של מגמה תאורטית הינה ברמת של 5 יחידות לימוד:

 • 2 יחידות בתיאוריה, פיתוח שמיעה וסולפג'. 

 • 1 יחידה בתרבויות המוזיקה (תולדות וספרות המוזיקה). 

 • 2 יחידות בנגינה מעשית, להלן הרסיטל.

 

תוכנית לימודים - תאוריית המוזיקה

 

 • תאוריה

 • הצליל

 • תיווי מוזיקלי

 • מקצב

 • דינמיקה

 • מרווחים

 • מרווחים מלודיים והרמוניים

 • טונליות

 • טונליות, מודאליות, א־טונליות

 • אקורדים

 • ארבעה סוגי אקורדים משולשים במצב יסודי והיפוכיהם

 • טרנספוזיציה - עקרונות בסיסיים

 • הרמוניה

 • עקרונות ההרמוניה המסורתית

 • הרמּון (פונקציות ראשיות ומשניות)

 

פיתוח שמיעה וסולפג'

 • נושאי הלימוד

 • מקצב

 • ערכים ריתמיים

 • מרווחים מלודיים והרמוניים

 • סולמות

 • אקורדים משולשים במצב יסודי והיפוכיהם

 •  הכתבות

 • האלמנטים הכלולים בקטגוריית ה"מקצב" המפורטת למעלה

 
 

תוכנית לימודים - תולדות המוזיקה

מבוא

 • סוגים וסוגות של מוזיקה.

 • תרבויות מוזיקליות בעולם: מיון ומאפיינים.

 • המוזיקה האמנותית ־ קונצרטית: תקופות וסגנונות עיקריים.

 • מוזיקה במאה ה־20 וראשית המאה ה־21 (כולל המוזיקה בישראל ).

 • סקירה כללית של המאה ה־20.

 • המוזיקה האמנותית במאה ה־20 :הגדרת צמתים עיקריים, זרמים ויוצרים בולטים.

 • המוזיקה הפופולרית במאה ה־20.

 • המוזיקה ושילוביה הבין ־ תרבותיים בארץ ובעולם.

 

המוזיקה האמנותית ( קלאסית )

 • ימי הביניים

 • רנסאנס

 • בארוק

 • קלאסיקה

 • רומנטיקה

 • המאה ה־20 ועד ימינו - ”כאן ועכשיו"

נגינה בהרכבים

נגינה בהרכבים שמה דגש על החשיבות של נגינה בקבוצה, הקשבה ותמיכה הדדית. תהליך זה מגיע לשיאו במופעים מרכזיים וטקסים בית ספריים, שבהם התלמידים נוטלים חלק בקטעי הנגינה המשקפים מגוון סגנונות ויכולות (מוזיקה קלה, קלאסית ועוד). 

תכנית הלימודי כלי או פ.קול

ביצוע רסיטל סיום הוא  ברמת של 5 יחידות לימוד.

רסיטל שמסכם תהליך למידה המתפרש על פני שלוש שנים. 

מסגרת הרסיטל כל תלמיד מבצע תכנית שלמה של 30 דקות על פי דרישות של משרד החינוך (מוזיקה קלה, קלאסית, ג'אז ועוד) ויכולות.

התהליך כולו מתבצע בפיקוח צמוד של המורה בכלי נגינה או פ. קול.

שיעורי נגינה מעשיים

 

 כל התלמידים במגמה מקבלים שיעורי נגינה פרטיים במרכז, ולעתים אפילו שני שיעורים פרטיים בשבוע לפני הרסיטל או לפי צורך בתמיחה נוספת. המורים לכלים הם מורים מנוסים בעלי ניסיון עשיר בהוראה כמו גם בנגינה

bottom of page