top of page
46148778_969607936578708_128621436723422

פרויקטים

פרויקט הצטיינות בתחום המוסיקה והמחול מטעם מנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער ואקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

כללי

הפרויקט בתחום המוסיקה והמחול שנפתח לתלמידים שלומדים במסגרת מנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית  הנוער. הפרויקט נותן הזדמנות לתלמידים המוכשרים ביותר בתחום להכיר ולהיכנס יותר בקלות לעולם האקדמי של לימודי המוסיקה והמחול במסגרת אקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים.

מטרה

  1. חשיפה של נוער מוסיקלי מכל המסגרות של  מנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית  הנוער לאקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים.

  2. העברת תכנים תאורטיים למטרת ההכנה  של המועמדים  לדרישות מבחני הכניסה לאקדמיה.

  3. הכרות עם מערכת לימודים של אקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים.

  4. גילוי  תלמידים המוכשרים ביותר לצוות פדגוגי של האקדמיה במסגרת הפרויקט.

  5. השתתפות בפרויקטים שונים , בגופים מוזיקליים שונים ובכיתות אומן מטעם האקדמיה למוסיקה ומחול.

  6. חשיפה לרמה המקצועית הנדרשת ללמודים באקדמיה למוסיקה ומחול.

  7. למצטייני הפרויקט תינתן אפשרות לגשת למבחנים של האקדמיה כדי לקבל נקודות זכות על התחומים שנלמדו במסגרת הפרויקט, בלימודים עתידיים במסגרת האקדמיה למוסיקה ומחול.

  8. רויקט בנוי לתקופה של 3 שנים , קידום מועמדים במסגרת הפרויקט בהתאם ליכולתם משנה לשנה עד מבחני הכניסה  לאקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים.

 

יעדים

הפרויקט מיועד לתלמידים שלומדים בכל מסגרת שייכת למנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער בכל הארץ .

תהליך הקבלה לפרויקט אך ורק לאחר המיונים על ידי רכז הפרויקט.

bottom of page