JMI_1487.JPG

חזון ויעדים

כפר הנוער הוא קהילה חינוכית מקצועית השואפת לספק חינוך אקדמי יוצא דופן  עבור ילדים ילידי ישראל ובני נוער עולים חדשים (שעלו ארצה לבד, ללא משפחותיהם) מברית המועצות לשעבר, צעירים מצרפת, מרוקו ואתיופיה.

 

מטרתנו העיקרית הינה לתת אפשרות לנוער להגשים את החלומות שלהם לגבי העתיד ולהיות מצוינים  בכל תחום שהם יבחרו. אנו שואפים להקנות ערכים יהודיים ואנושיים לכל תלמיד ותלמידה ולאפשר להם להתפתח באופן מלא ועצמאי מבחינה אקדמית, תרבותית וחברתית. החזון שלנו להצמיח אנשים יצירתיים ועצמאיים שישתלבו בחברה ישראלית כיהודים גאים ואזרחים שיתרמו למדינת ישראל.

כפר הנוער שלנו בונה תכנית ייחודית לכל תלמיד בהתאם ליכולות שלו ובדגש על מצוינות ופיתוח תחומי ההתעניינות האישיים שלו. אנו שואפים שכל התלמידים שלנו יהיו בעלי בגרות מלאה ואיכותית.