top of page

בית הספר

בית הספר של חוות הנוער הציוני הוא בית לכ-540 תלמידים המגיעים מכל רחבי הארץ ירושלים וסביבתה. שערי ביה"ס שלנו פתוחים בפני תלמידים חילונים, דתיים, בני המגזר הערבי, בני המנשה, קוריאנים, עולים חדשים וותיקים ממדינות חבר העמים.

המגוון האנושי מאפשר חיים המבוססים על ערכי הכבוד ההדדי, קבלת  השונה, סובלנות ועוד.
ביה"ס הינו בית ספר 6 שנתי (ז'-י"ב) היידוע ברמתו האקדמית הגבוהה בשאיפה למצוינות ובעיקר למיצויינות (מלשון מיצוי). בית הספר משקיע בפיתוח יכולות למידה ומיומנויות של המאה ה-21. 
מידי שנה זוכה בית הספר במגוון פרסים על מצויינות לימודית ובוגריו משולבים באוניברסיטאות המובילות בארץ.


ביה"ס חרט על דגלו את החינוך החברתי ערכי. באמצעות הרצאות, סדנאות, פעילויות, ימי עיון, סמינרים, טיולים וטכסים זאת במטרה לחנך את התלמידים והתלמידות לאהבת האדם, העם, המדינה והארץ.

bottom of page