top of page

נעל"ה

מטרת הפרויקט להעלות לארץ לפנימיות נערים בני 14-16 לפני הוריהם על מנת שיהוו גשר לעליית משפחתם. הגיוס נעשה במדינות חבר העמים, בעזרת השליחים המקומיים, במדינות השונות. השליחים דואגים לתת פרטים ולפרסם את הפרויקט. 

לאחר שנעשה הגיוס - נציגי מנהלת נעל"ה, וביניהם מחנכים ופסיכולוגים, עורכים תהליכי מיון הכוללים מבחנים שונים וראיונות.

לפרויקט שני מסלולים -  תלת שנתי וארבע שנתי. השנה חוות הנוער ממשיכה לקבל קבוצת ילדים לארבע שנים, החל מכיתה ט'.
בחופשות מתארחים הילדים אצל משפחות ישראליות שהסכימו לארח וללוות את הנערים בקליטתם בארץ. גיוס המשפחות נעשה ע"י הפורום הישראלי.

 

הסיבות השונות להצטרפותם של הנערים לפרויקט

  • הרצון לקבל השכלה טובה.

  • המצב הכלכלי הקשה.

  • בלבול בזהות.

  • הנהירה של היהודים מחוץ לגבולות בריה"מ.

  • בעיות אנטישמיות.

  • מערכת ערכים שהתפוררה בעקבות התפוררות הקומוניזם.

  • חוסר ודאות - מה צופן העתיד.

 

השתלבותם של הילדים בחיי הפנימייה

 

הילדים משולבים באופן מלא בחיי הפנימייה החל מהתורנויות ועבודה בענפים ועד לחוגים שונים ומגוונים. כגון: זהות יהודית, ריקודי עם, שירה בציבור, חוגי ספורט שונים, חוגי נגינה מגוונים, מחשב, להקת מחול וזמר.
הילדים משתתפים בקבלות שבת, מופעים שונים והכנות לחגים. בנוסף לכך, הנערים מכירים את הארץ באמצעות טיולים, סיורים, מחנות וסמינרים. אין ספק שילדי הפרויקט תורמים רבות לחיי הפנימייה. כמו כן, הבוגרים מביניהם עוברים תוכנית הכנה לצה"ל.


הצד הלימוד האקדמי


יום הלימודים מתארך עד השעות 16:00-18:00. חלק מהשיעורים מתקיימים בעברית וחלקם ברוסית. כל הילדים אמורים לגשת לבחינות הבגרות על מנת לסיים את לימודיהם עם תעודת בגרות ישראלית.
התלמידים נבחנים בבחינות בגרות לעולים. ישנן שעות עברית רבות אך ישנה גם בחירה בין המקצועות השונים כגון כימיה, ביולוגיה, מחשבים, פיזיקה וכו'. כמו כן, ילדים של התכנית מקבלים הרבה תמיכה בלימודי בעברית ובהכנת שיעורי בית במרכז הלמידה שפועל בשעות שאחרי הלימודים.

bottom of page