top of page
20240311_131446.jpg

המשק החקלאי

משק החקלאי בחוות הנוער הציוני הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת החינוכית שלנו וחלק ממערכת השעות של התלמידים. כאן יש לנערים ונערות הזדמנות להרחיב אופקים, לעבוד בחקלאות עירונית ומתקדמת בנוסף למחקרים וביוטופים.
בית הספר החקלאי שלנו מכיל שלושה ענפים וכולם בתחום הצומח: משתלה, גן ירק וגן נוי. פרט לצמחי נוי אנו מגדלים גם ארטישוק, פטל, תות שדה ואוכמניות. 
התלמידים מגיעים למשק כדי לעבוד פעם בשבוע ובנוסף לבצע עבודות חקר בהיקפים שונים: עבודות ביו-חקר, ביו-טופ ועבודות גמר בהיקף של 5 יחידות לימוד. התלמיד  בוחר באחת התכניות בכיתה יא' או יב'. עבודת גמר היא הזדמנות מיוחדת להתנסות במחקר על כל חלקיו: שאלת חקר, ניסוי, התמודדות עם בעיות, תצפיות, סטטיסטיקה, ניתוח תוצאות וכתיבה אקדמית. זאת למידה משמעותית במיטבה, למידה שמקום אחר  לא יכול להציע.
בכיתה יב' התלמידים נבחנים בחקלאות בענפי המשק בהם הם עובדים כחלק מבחינות הבגרות בבית הספר.
העבודה בפנימיה במשק מאפשרת לאנשים הצעירים להיות בחוץ, בשטח פתוח, לבצע מטלות כיחידים וכחלק מקבוצה. בשונה מהלימוד התאורטי בכיתה, התלמידים: שותלים, זורעים, עושים ייחורים, מעשבים. לאחר פעילות במשק החקלאי תלמידים שלנו חוזרים עם תחושה שהם עשו משהו בעל משמעות.

כלבנות: חוג כלבנות שהופך למגמה.
בנוסף למשתלה יכולים  הנערים והנערות לעבוד בכלבייה וללמוד אילוף כלבים.
הכלבנות היא כלי טיפולי הנלמד היום באקדמיה.
הכלבייה מנוהלת ע"י אנשי מקצוע מהחוג לטיפול באמצעות כלבים באוניברסיטת ת"א.

פנימייה, חוות הנוער הציוני, משק חקלאי

תמונות שלנו

bottom of page