EDITED4.jpg

תהליך קליטה

להרשמה לפנימייה יש להביא את המסמכים הבאים:

1.    תעודות של שנה"ל תשפ"ב ותשפ"ג (במהלך השנה). 

2.    אבחונים לקויות למידה וקשב וריכוז (אם קיימים).

3.    צילום תעודת זהות בשלמותה  ומספרי טלפון וא-מייל של ההורים. 

 

את המסמכים יש לשלוח לפקס: 15326491909 או לאימייל:  david@hava.org.il

במידה שהתעודות מתאימות, המועמד יוזמן למבחנים ( מתמטיקה, עברית ואנגלית בכתב) בחוות הנוער הציוני וראיונות.

 

את מועד המבחן יש לקבוע בטלפון: 02-6491909 או 054-2400522 בין השעות 06:30-14:30.
 

לתשומת ליבכם:  

 

בחוות הנוער הציוני מתקיימים מבחנים מתאימים למועמדים עם לקויות למידה ו\או למועמדים שאינם דוברי עברית. 

 

לראיון אישי יש להביא: 

1.    תעודת זהות של אחד ההורים כולל הספח.

2.    2 תמונת דרכון.

3.    טלפון של מחנך/ת נוכחי.

4.    למועמדים לפנימייה חובה להביא גם אישור רפואי וויתור סודיות (יש להוריד את הטפסים                                           דרך הכפתור "להורדת טפסי הרשמה")

5.    עלות דמי טיפול – 150 ש"ח (לעולים חדשים ותושיבים חוזרים עד שנה בארץ – 50 ₪).

 

החלטות ועדת הקבלה תימסרנה לנרשמים באמצעות הטלפון והדואר כשבועיים לאחר  מבחנים וראיון האישי.


ניתן לתאם סיורים במהלך שנת הלימודים בחווה בימי שלישי מ08:15 בבוקר.

תצטרפו אלינו!!!

 

שימו לב: נפתחה הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד (2023-2024)

 

נשארו מקומות בודדים לשנת לימודים תשפ"ג