top of page

הצוות

לכל קבוצה בדרך כלל מדריך ומדריכה, אשר מנהלים את חיי היום יום בקבוצה.

הצוות החינוכי מלווה את הנערים והנערות ביום יום, באופן פרטני וקבוצתי.

תפקידו של הצוות להיות אוזן קשבת לחניכים, לדאוג לשלומם ולהביא אותם להצלחה מירבית בתחום הלימודי, הפרטני והחברתי.

הצוות הוא צוות לומד, המשתלם באופן קבוע למען קידומו האישי והמקצועי.

bottom of page