top of page
46231665_969607973245371_444688124703722

מרכז המוזיקה

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

מרכז מוזיקה הינו מרכז לקידום, תמיכה ופיתוח כישרונות מוזיקליים של התלמידים. במרכז ניתן ללמוד כל כלי נגינה מוזיקלי ברמות שונות.המדיניות של המרכז הינה לתמוך בתלמיד ולקדם אותו בהתאם לרצונו ויכולותיו. למרכז יש מגוון מסלולי לימוד שמתאימים לכל תלמיד ומאפשרים לו לקחת חלק בהרכבים ותזמורת ייצוגיים של המרכז.

במהלך השנה ילדים משתתפים בכל אירועי הכפר, קונצרטים ופרויקטים שונים גם בארץ וגם בחו"ל. בנוסף לכך הילדים מעורבים בפעילות קהילתית שכונתית ונותנים תרומה משמעותית להתפתחותה.​מטרת המרכז להעניק בית מוזיקלי לכל ילד ולתת לו הזדמנות להתפתח בתחום ולהיות חלק מהקהילה המוזיקלית הגדולה של הכפר.

bottom of page