top of page

משלחות

גם השנה ישתתפו חניכי החווה במשלחות מוזיקאליות במסגרת פרויקט מוסיקאלי אירופאי.

חילופי משלחות נוספות יתקיימו השנה עם תלמידים מחבל סקסוניה בגרמניה, אשר יגיעו לישראל בפברואר ותלמידנו יסעו באוגוסט. זוהי משלחת שמטרתה הכרות מעמיקה בין התרבויות, כמובן עם דגש על יהדות וישראל.

bottom of page