כיתות תקשורת מגשימים


כיתות התקשורת בחוות הנוער הציוני החלו לפעול בספטמבר 2004, ולומדים בהן בני-נוער (מתבגרים ובוגרים) בגילאי 13-21 שנים, המאובחנים כלוקים באוטיזם/P.D.D., בתפקוד בינוני נמוך.
זהו פרוייקט ייחודי וראשון מסוגו בארץ.
בשנת הלימודים תשס"ט ילמדו בחווה 26 תלמידים בחמש כיתות תקשורת.
הקבוצה כוללת חמש נערות ועשרים ואחד נערים.
התלמידים מגיעים לחווה מכל חלקי העיר והפריפריה (בית שמש, מעלה אדומים, גבעת-זאב, מודיעין ועוד).


יום הלימודים ארוך והוא נמשך מ-7:30 בבוקר ועד 16:45. הכיתות פועלות רוב ימי השנה כולל חופשות כמו סוכות, חנוכה פסח וחופשת הקיץ.

על פי חוק החינוך המיוחד התשמ"ח 1988: "מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולותיו של הילד החריג, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי. להקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה".

תכנית הלימודים: התכנית כוללת הן למידה קוגניטיבית וקידום התלמידים בתחומי הדעת השונים כמו קריאה, כתיבה וחשבון פונקציונלי; והן בתחומים כמו כישורי חיים והכנה לתעסוקה. כל אלו תחומים מרכזיים וחשובים בהכנת התלמידים לקראת חיים עצמאיים כאנשים בוגרים בקהילה.

הצוות: בכיתות התקשורת עובד צוות גדול ומקצועי הכולל מורים, מחנכים, מטפלים פרארפואיים [רפוי-בעסוק, קלינאות-תקשורת, טיפול באומנות, טיפול במוסיקה, טיפול בתנועה ועוד], מורים מקצועיים, סייעים, בנות שרות וחונכים. 


מתוקף חוק החינוך המיוחד ובשל מורכבות העבודה, ישנה חשיבות לעבודתם המגוונת של אנשי צוות רבים עם התלמידים.

השילוב: אנו רואים חשיבות רבה בשילובם של התלמידים בחיי הקהילה בחווה, שואפים לנורמליזציה בחייהם החברתיים קהילתיים, תוך שמירה על איכות חייהם וחיי הכלל.
התלמידים הלומדים בכיתות משולבים בחווה באופנים שונים, הן בשימוש במתקנים השונים בחווה כמו שימוש בחדר האוכל ביחד עם שאר החניכים, שיעורים בבריכת השחייה ובאולם הספורט, שיעורים במרכז המוסיקה והן בפרוייקטים של חונכות במהלך יום הלימודים.
החונכים העובדים עם התלמידים בעלי לקויות התקשורת מהווים מקור נוסף של אנשים המקדם את התלמידים ויוצר איתם קשר נורמטיבי וטבעי. לפעילות זו של חונכות יש חשיבות ערכית חברתית וחינוכית רבה, הן מבחינת תלמידי כיתות התקשורת והן מבחינת חניכי החווה המתנסים בעבודה משותפת עם אוכלוסיות מורכבות בעלות צרכים מיוחדים.


שילוב אקדמי: ישנם תלמידים מכיתות התקשורת המשתלבים בשיעורים בביה"ס התיכון של החווה      (כגון: מחשבים, אזרחות, רוסית).

טיולים ואירועים מיוחדים: תלמידי כיתות התקשורת השתתפו ואף ימשיכו להשתתף בטיולים ובאירועים מיוחדים של החווה.

הכנה לתעסוקה: החווה, מעצם מהותה ואופייה הייחודיים, מזמנת אפשרויות ותנאים בסיסיים וטבעיים להתנסות אמיתית של תעסוקה בקהילה. התלמידים לוקחים חלק בתורנויות בענפים השונים בדומה לשאר החניכים בחווה. לעיתים התורנות מתקיימת בשילוב וביחד עם חניכי החווה ובעזרתם של החונכים האישיים.
אנו רואים בתורנויות אלה בסיס חשוב ומרכזי לפיתוח כישורי תעסוקה עתידיים של התלמידים.


בשנת הלימודים תשס"ט יפעל מרכז הכנה לתעסוקה, שיאפשר להכשיר את תלמידי כיתות התקשורת בענפי תעסוקה ספציפיים: כגון: נגרות, קרמיקה, אמנות ועוד.

פנימיית יום: בשנת הלימודים תשס"ט תמשיך לפעול בחווה המועדונית שנפתחה במהלך השנה שעברה. המועדונית פועלת שלוש פעמים בשבוע, לאחר יום הלימודים בין השעות 16:30-19:00.

לינת לילהבשנת הלימודים תשס"ח החל לפעול גם פרוייקט "לינת לילה" שמטרתו לאפשר לתלמידים עצמאות מרבית בכל פעילויות היום-יום הבסיסיות, הקשורות לטיפול בעצמם ולטיפול בסביבתם הטבעית. וכהכנה למעבר למגורים עצמאיים.
כל אלו מצטרפים למטרת על של פנימיית היום, שהיא לתת מענה משמעותי לשילוב חברתי אמיתי בתחומים חברתיים תקשורתיים ואפשרות שילוב התלמידים מכיתות התקשורת בפעילות פנאי וחגים עם חניכי החווה.

פעילויות ייחודיות: התלמידים השתתפו וימשיכו להשתתף בפעילויות ייחודיות כגון:תכנית בר-מצווה לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שיתוף פעולה עם להקות (כמו מיומנה) , קשר עם תנועות נוער וכו''.

כולנו תקווה ואמונה שהפרוייקטים יצלחו ושתהליך השילוב וההטמעה בחיי החווה ימשיך ויתפתח.