top of page
WhatsApp Image 2020-05-26 at 08.19.34.jp

משק חקלאי

המשק החקלאי בחוות הנוער הציוני הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת החינוכית ועל כן הוא משולב במערכת השעות של התלמידים. כאן יש לנערים ונערות הזדמנות להרחיב אופקים, ללמוד שחקלאות היא לא רק עבודה עמלנית אלא גם מחקר והייטק, לא רק זיעה אלא גם סיפוק והנאה.

שלושה ענפים מכיל בית הספר החקלאי שלנו וכולם בתחום הצומח: משתלה, גן ירק וגן נוי. פרט לצמחי נוי אנו מגדלים גם ארטישוק ופטל.

Dogs_edited.jpg

התלמידים מגיעים למשק כדי לעבוד פעם בשבוע ובנוסף כדי לבצע עבודות חקר בהיקפים שונים: עבודות ביו-חקר, ביוטופ – עבודות חקר שמבצעים התלמידים בזוגות, הן נמשכות כמה חודשים - ועבודות גמר בהיקף של 5 יח"ל, אותן מבצע תלמיד הבוחר בכך בכיתות יא' יב'. עבודת גמר היא הזדמנות יחידה במינה של תלמיד להתנסות במחקר על כל חלקיו: שאלת חקר, ניסוי, התמודדות עם בעיות, תצפיות, סטטיסטיקה, ניתוח תוצאות וכתיבה אקדמית. זאת למידה משמעותית במיטבה, למידה שמקום אחר  לא יכול להציע.

בכיתה יב' התלמידים נבחנים בחקלאות בענפי המשק בהם הם עובדים כחלק מבחינות הבגרות בבית הספר.

 

העבודה בפנימיה במשק מאפשרת לאנשים הצעירים להיות בחוץ, בשטח פתוח, לבצע מטלות כיחידים וכחלק מקבוצה. בשונה מהלימוד התאורטי בכיתה, הם עושים: שותלים, זורעים, עושים ייחורים, מעשבים – פעילות שבסיומה תלמיד חוזר לכתה בידיעה שהוא עשה משהו בעל משמעות.

DSC_7516 copy.jpg
bottom of page