יום הסובלנות בחטיבת הביניים בבית הספר פנימיה חוות הנוער הציוני

בית הספר רואה חשיבות רבה בחינוך לקבלת האחר השונה. ב-1 בדצמבר 2015 התקיימו סדנאות פעילויות בחטיבת הביניים. ביום זה התקיימו פעילות רבות ומגוונות בנושא קבלת האחר.
בולים שהכינו תלמידי חטיבת הבינייםסדנאות ופעילויות ביום הסובלנות