בית‏ > ‏

נעלה

פרוייקט נעל"ה מהו?
מטרת הפרוייקט להעלות לארץ נערים בני 14-16 לפני הוריהם על מנת שיהוו גשר לעליית משפחתם. הגיוס נעשה במדינות חבר העמים, בעזרת השליחים המקומיים, במדינות השונות. השליחים דואגים לתת פרטים ולפרסם את הפרוייקט. 
לאחר שנעשה הגיוס - נציגי מנהלת נעל"ה, וביניהם מחנכים ופסיכולוגים, עורכים תהליכי מיון הכוללים מבחנים שונים וראיונות.
לפרוייקט שני מסלולים-  תלת שנתי וארבע שנתי. השנה חוות הנוער ממשיכה לקבל קבוצה  לארבע שנים.
בחופשות מתארחים הילדים אצל משפחות ישראליות שהסכימו לארח וללוות את הנערים בקליטתם בארץ. גיוס המשפחות נעשה ע"י הפורום הישראלי.

 

הסיבות השונות להצטרפותם של הנערים לפרוייקט
• הרצון לקבל השכלה טובה.
• המצב הכלכלי הקשה.
• בלבול בזהות.
• הנהירה של היהודים מחוץ לגבולות בריה"מ.
• בעיות אנטישמיות.
• מערכת ערכים שהתפוררה בעקבות התפוררות הקומוניזם.
• חוסר ודאות - מה צופן העתיד.

 

השתלבותם של הילדים בחיי הפנימייה
הילדים משולבים באופן מלא בחיי הפנימייה החל מהתורנויות ועבודה בענפים ועד לחוגים שונים ומגוונים. כגון: זהות יהודית, ריקודי עם, שירה בציבור, חוגי ספורט שונים, חוגי נגינה מגוונים, מחשב, להקת מחול וזמר.
הילדים משתתפים בקבלות שבת, מופעים שונים והכנות לחגים.
בנוסף לכך, הנערים מכירים את הארץ באמצעות טיולים, סיורים, מחנות וסמינרים. אין ספק שילדי הפרוייקט תורמים רבות לחיי הפנימייה. כמו כן, הבוגרים מביניהם עוברים תוכנית הכנה לצה"ל.
הצד הלימוד האקדמי
יום הלימודים מתארך עד השעות 16:00-18:00. חלק מהשיעורים מתקיימים בעברית וחלקם ברוסית. כל הילדים אמורים לגשת לבחינות הבגרות על מנת לסיים את לימודיהם עם תעודת בגרות ישראלית.
התלמידים נבחנים בבחינות בגרות לעולים. ישנן שעות עברית רבות אך ישנה גם בחירה בין המקצועות השונים כגון כימיה, ביולוגיה, מחשבים, פיזיקה וכו'.

 

עולים 
איפיון מצבם החברתי של העולים

העולים נמצאים בתהליך קשה של הסתגלות לארץ ולפנימייה. המאמץ הנפשי הנדרש מהם רב:


1. רבים באו ממשפחות קטנות ולא היו מורגלים לתפקוד ולחיים בתוך הקבוצה.
2. עם עלייתם ארצה אבד להם מקור תמיכה משמעותי - ההורים.
3. עליהם להסתגל לשפה, לערכים ולנורמות התנהגות חדשות. הלחץ עליהם חזק משום שהתרבות הישראלית מוצגת כ"תרבות הנכונה" אליה צריך לעבור במהירות האפשרית.

הטוטליות של המוסד הפנימייתי מחריפה דרישה זו. הפעילות החברתית נתפסת ע"י הצוות הקולט וע"י החניכים העולים כדרך להעברה תרבותית ולכן החשיבות המוענקת לעובדה שהעולים ישתתפו בפעולות החברתיות. לחץ זה לפעמים משיג תוצאות הפוכות של הסתגרות העולים ושדרים של חוסר רצון להתערות תרבותית. בעיקר כאשר חלק מהעולים לא פתרו את בעיות ההסתגלות האישיות וניתוקם ממשפחותיהם.

 

רכז נעל"ה - ועולים הגדרת תפקידים וסמכויות

תחום אדמיניסטרטיבי
1. משרד הפנים - רישיונות ישיבה, ויזות, אזרחות ישראלית.
2. משרד קליטה - סל קליטה, הלוואה מבנק עידוד.
3. צה"ל - צו ראשון + שני, קשר עם לשכת גיוס.
4. טיסות - אחריות על הטסת תלמידים בחופש והטסת חניכי נעל"ה שסיימו י"ב ולא שינו סטאטוס.
5. אחריות על חלוקת דמי כיס וטלכרדים לחניכים והגשת דו"חות להנה"ח.
6. אחריות על קורס פסיכומטרי, הרשמה למבחנים פסיכומטריים, הרשמה לאוניברסיטאות. והגשת כל הדו"חות לאגף.
7. קשר עם מנהל הסטודנטים.
8. דוחות למנהלן בנושא סמינרים של נעל"ה, טיולים ואירועים בחגים ובחופשות.
9. אחריות על התקשורת עם ההורים ושליחי הסוכנות בחו"ל.

תחום חינוכי / טיפולי בפרט
1. קשר יום יומי עם היועצות החינוכיות בביה"ס. עדכונים דו-כיווניים. ישיבה מרוכזת אחת לשבוע.
2. קשר עם מחנכי הכיתות והצלבת אינפורמציה בינם לבין מדריכי הקבוצות (ביקור סדיר, הישגים לימודיים, סדר ומשמעת, תפקוד חברתי).
3. שיחות אישיות עם חניכים הפונים אליו או מופנים אליו מגורמים אחרים, וטיפול בבעייתם.
4. טיפול בבעיות משמעת והתנהגות - בעקבות פניית מדריכים או מורים.
5. ייעוץ למדריכים במקרה של בעיות בקבוצה, קבלת החלטה משותפת לגבי תגובות ועונשים.
6. שיחות עם הורים.
7. כתובת להורים עולים לגבי תלונות, בקשות וקבלת מידע. כמו כן יצירת קשר עם ההורים במקרה של בעיה.

העשרות 
1. אחריות על העשרות ספציפיות לעולים ונעל"ה כגון: זהות יהודית, הרצאות כלליות בשפה הרוסית, הכנת התלמידים לפני חגים, מועדים וטקסים, הן בתחומי בית הספר והן בפנימייה.
2. טיולים וימי כיף בחופשים ארוכים. תכנון וארגון.
3. מפנה לחוגים מיוחדים מחוץ לחווה כגון שח-מט, נוער שוחר מדע, בצלאל - במידה ויש פניה.
4. ארגון קורס מיוחד להכנה לבחינה פסיכומטרית.

פרויקטים מיוחדים 
1. קליטה.
2. משפחות מארחות - פורום ישראלי.
3. יחסי ציבור לחווה באמצעות ראיונות ברדיו רקע.
4. יצירת קשרים עם בעלי תפקידים היכולים לעזור בדרך כלשהי לחווה.
5. ג'וינט - ספרים לספריה ברוסית, אינטרנט.

ריכוז נעל"ה ועולים 
1. קשר יום יומי עם ביה"ס - מנהלת, מורים, יועצות.
2. קשר עם אחות החווה.
3. קשר עם רונית שוחט - רישומים, ביטוח בריאות.
4. קשר עם מנהל הפנימייה ומנכ"ל החווה לקבלת ייעוץ ולצורכי דיווח.
5. קשר עם אווה/שני - העשרות, ואחריות על ביצוע תכנית החינוך המשלים שנקבעה.
6. קשר עם מדריכים -
  • סידור עבודה בשבתות.
  • חגים וחופשים.
  • בניית תוכנית וטיולים.
  • קבלת מידע לגבי המתרחש בקבוצות.
  • ביקור בקבוצות להכרת התלמידים.
  • ייעוץ וטיפול בבעיות המתעוררות בקבוצות.
7. קשר עם ג'ודי סגל - אירוח קבוצות בחווה בעת הצורך.
8. הגשת דו"חות עבודה.

קשר שוטף עם ה"שטח"

1. בניית קשר מובנה וקבוע עם הקבוצות וכניסה רציפה לפעילות בקבוצות - בשעות הערב.
2. הרכז יהיה נוכח בחדר האוכל בארוחות ערב, לילות שבת, חגים, ואירועים מרכזיים. 
כמו כן - יעמוד בקשר פיזי (עפ"י הצורך) במועדי כיבוי אורות, ויוודא ביצוע המדיניות.
3. רכז נעל"ה ועולים יעמוד בקשר של הנחיה ופיקוח ישירים על צוות המדריכים של פרויקט נעל"ה- ולמעשה יהווה עבורם כתובת ראשונה לכל צורך ובעיה.
4. כקונספציה- על הרכז לשמור על קשר הדוק עם ה"שטח" - לצורך בקרה, פיקוח ושליטה, הן ברמת התלמידים והן ברמת הצוות.
Comments