בית‏ > ‏

מערך ההסעות

הסעות ונסיעות תלמידים:


לרשות החניכים קווי הסעות ביציאה לחופשות ובחזרה מהן לפי מספר היעדים הבאים:


מספר האוטובוס

היעדים

1.

תל אביב, רמלה

2.

ראשון לציון, בת ים, חולון

3.

נתניה, צומת רעננה, פתח תקווה, אריאל

4.

נהריה, חיפה, חדרה

5.

אשקלון, אשדוד

6.

ערד, באר שבע, קריית גת, צומת קסטינה/מסמיה

7.

בית שמש


קווים אלו יפעלו בהתאם לצורך ולדרישה, ייתכן כי במהלך השנה יחולו שינויים.


כמובן שקווים אלו אמורים לכסות את היעדים העיקריים אך לא את כולם.


המדריכים צריכים להיות נוכחים בשעת הפיזור ולראות שכל חניך מסודר ולא קיימות בעיות.


יש לדאוג לפתור בעיות לפני היציאה ולא בזמן ההסעות.


על מנת לאבטח את ההסעות מצורף מלווה בוגר לכל הסעה.

כעיקרון, חלוקת כרטיסי נסיעות לא קיימת מלבד חניכי נעל"ה ואחרים שבאמת זקוקים לכך בהמלצת המדריך ובאישור מנהל הפנימייה וזאת במצב בו החניך נוסע ליעד שלא מגיעה אליו 


הסעה.


במקרה מעין זה המדריך יכין את הבקשה לאחר שהחתים את מנהל הפנימייה וישאיר לי אותה בתאי במשרד של יהודית שבו עד יום רביעי בבוקר.


כרטיסים יאושרו רק לחניכים שברשותם תעודת הנחה.


לא מעט פעמים נתקלנו במצבים שלחניכים לא היה איך לנסוע מהחווה בגלל שסמכו על ההסעות, חשוב להסביר להם שישאירו סכום כסף בצד לשעת הצורך.

בטיחות בהסעות


בטיחות בהסעות תלמידים לבית הספר ובחזרה לביתם היא עניינם של הנוסעים, הנהגים, בית הספר ושל ההורים כאחד.


התנהגות אחראית של הנוסעים בתחנות ההסעה, בעלייה לרכב, בזמן הנסיעה ובירידה מהרכב תבטיח את שלום הנוסעים.

בתחנות ההסעה


1. יש לדאוג שהמתנת החניכים, תהיה ליד הלובי של אולם תרבות ולא ליד שער החווה!


2. להסעות נקבעו תחנות איסוף בדרך אל בית הספר ובחזרה ממנו.


3. ממתינים לאוטובוס רק בתחנה המיועדת לכך ורחוק ככל האפשר משפת הכביש.


4. יש לחכות עד שהאוטובוס המגיע יחנה בתחנה ורק לאחר מכן להתקרב אליו.

בעלייה לאוטובוס


1. כאשר האוטובוס מגיע עולים אליו בנחת, לפי התור מבלי להדחף.


2. נכנסים לאוטובוס רק מהדלת הקדמית

בזמן הנסיעה


1. יש לשבת במקומות הקבועים באוטובוס ואין לעמוד או להסתובב בזמן הנסיעה.


2. החוק החדש במדינת ישראל מחייב נוסעים באוטובוס להיות חגורים בחגורת בטיחות. אחראי האוטובוס חייב לבדוק שיש חגורות בטיחות במושבים ושכל הנוסעים יהיו חגורים במהלך 


    הנסיעה. יש להסביר לחניכים את חשיבות העניין וההקפדה על כך גם אם אין מבוגר באוטובוס.


3. אסור להוציא ראש, יד או כל איבר גוף אחר מהחלון.


4. יש לשמור על ניקיון האוטובוס ועל שלמות הרכוש שבו (ספסלים, עמודי תמך חלונות שלטים וכו')


5. אין להשליך באוטובוס או מחוצה לו אשפה.


6. תיקים אישיים יש להחזיק ליד הרגליים או תחת המושב כדי לא להפריע למעבר נוסעים העולים לאוטובוס או יורדים ממנו.


7. יש להתנהג בנימוס ובצורה מכובדת אל הנהג והנוסעים האחרים (חיוך וברכת שלום ותודה יתקבלו תמיד בשמחה).


8. יש לשמור על השקט במהלך הנסיעה ולאפשר לנהג לבצע את תפקידו, רעש ותנועה מיותרים מסיחים את דעתו של הנהג.

בירידה מהאוטובוס


1. יורדים מהדלת הקדמית של האוטובוס רק אחרי שהוא עוצר בתחנה.


2. לאחר הירידה יש להתרחק מהכביש לכיוון המדרכה או לכיוון חלק הדרך הרחוק מהכביש.


3. יש להמתין רחוק מהכביש עד שהאוטובוס יעזוב את התחנה.


4. אין חוצים את הכביש לפני אוטובוס חונה או מאחוריו.

בברכת נסיעה טובה ובטוחההטיפול בהוצאת תעודות הנחה לתלמיד בקווי "אגד"


גם השנה ממשיכה אגד להנפיק תעודות הנחה לתלמיד. התעודות השנה יונפקו בתל אביב.


עלות הוצאת כרטיס הנחה מוחזרת לתלמיד כבר עם נסיעה אחת בהנחה, בכל מצב, לא יינתנו כרטיסים למי שאין הנחה. לכן, כל מי שמתעתד לקבל כרטיסים מהחווה חייב בכרטיס הנחה.


רצוי להוציא כרטיסי הנחה גם אם חושבים שאין צורך בכך או אולי ליעד מגורים אחר שהוא מעל לקוד 14

     1. זכאים לתעודות הנחה לתלמיד:


 •  תעודות הנחה לתלמיד ניתנות אך ורק לאותם תלמידים שמחיר הנסיעה מביתם לחווה הינו מקוד 14 ומעלה,כלומר 23 ₪ לפחות. עד מחיר זה יוכלו החניכים לקנות כרטיסיה בעלות של 
 • חצי מחיר, ללא צורך בכרטיס הנחה.
 •  תעודות הנחה יינתנו לתלמידים עד גיל 18 ו/או תלמידים הלומדים בכיתה י"ב.
 •  תעודות הנחה לתלמידים, למעט החריגים, תונפקנה ע"י "אגד" במשך 3 חודשים בלבד מתחילת שנת הלימודים, כדי לנצל את זכות הנסיעה רצוי להקדים ולשלוח את הטפסים לפני 
 • תחילת שנת הלימודים.
 •  התעודה תכובד במשך שנת הלימודים ועד לתאריך המצוין בתחתית התעודה.
 •  זכותה של "אגד" לבטל תעודת הנחה לתלמיד בכל מקרה של ניצול תעודה זו לרעה.


     2. מחיר התעודה ומחיר הנסיעה: 1. מחיר הנפקת התעודות לתלמיד הינו 30 ש"ח, תשלום זה לא יוחזר מכל סיבה שהיא.


         ההנחה ניתנת בגובה של 50% ממחיר הנסיעה הרגילה ובהתאם ללוח מחירים, הנחות ותוספות.     3. מילוי טופס בקשה לתעודת הנחה לתלמיד:


 •  צוות הקבוצה ימלא בדייקנות את פרטי הזיהוי של התלמיד ואת מסלול הנסיעה (בטופס המצורף). צוות הקבוצה יצרף 30 ש"ח עלות כל כרטיס, אותם יאסוף מחניכיו,  כאמור, כסף זה לא יוחזר לחניכים מכל סיבה שהיא.
 •  יש לצרף תמונת דרכון צבעונית עבור כל תלמיד המופיע ברשימת התלמידים שבבקשה, נדרשת תמונה חדשה ללא ציפוי פלסטיק, אין להשתמש בתמונות מתעודות קודמות.
 •  יש לרשום על גב כל תמונה את שם התלמיד בעברית באותיות דפוס ואת מספרו הסידורי המופיע בטופס הבקשה לתעודות ההנחה.
 •  את התמונות יש להצמיד לטופס בו מופיעים פרטי התלמיד, לפי סדר רץ.
 •  בטופס יירשמו רק תלמידים שתמונתם מצורפת.
 •  יש לרשום תלמידים עם דרכון בטופס נפרד.
 •  את הטפסים המלאים והמסודרים עם התמונות יש להעביר ליאיר עם העתק של הקבלה על הפקדת הכסף אצל מירי מהנהלת החשבונות.
 •  ככל שתוקדם מסירת הבקשה כך הכרטיס יהיה מוכן בהקדם, זיכרו כל קבוצה תלויה באחרת ההגשה היא של כל החווה יחד.
 •  משך זמן הטיפול בהנפקת התעודות יהיה כ- 3 שבועות מיום מסירת הטפסים לאגד.


    לתשומת לבכם/ן:


 •  לא יונפקו תעודות הנחה ללא ביצוע מדויק של כל ההוראות לעיל. דיווח מוטעה שהועבר ע"י ביה"ס מחייב את ב"הס. לא יוחזר תשלום בגין טעות מסוג זה.
 •  תעודה חדשה תונפק עם הפרטים הנכונים תמורת תשלום נוסף עבור התעודה לאחר החזרת התעודה השגויה.
 •  אין אישור לבצע תיקונים בתעודה לאחר ההנפקה.


    5. אבדן תעודת תלמיד:


        1. תעודה חדשה תמורת תעודה שאבדה, הושחתה או נגנבה, תוצא לתלמיד רק לאחר חלוף חודש מתאריך ההודעה.        2. הפקת תעודה חדשה ע"י אגד מותנית ב:

 •  העברת אישור בכתב על אבדן התעודה.
 •  טופס בקשת תעודה.
 •  תמונת דרכון חדשה.
 •  תשלום 60 ש"ח עבור תעודה חדשה.